پرداخت حقوق به مربیان و کادر مجموعه

سوالاتپرداخت حقوق به مربیان و کادر مجموعه

به نظر شما باید به مربی و کادر حقوق داد یا خیر؟ آیا به صورت منظم و دائمی باشد یا به صورت هدیه و گاهی از اوقات؟

2 پاسخ
حمزه احمدی عضو سایت 12 ماه قبل

بر خلاف تصور اکثر مدیران فرهنگی، پرداخت کمک هزینه به مربیان موجب افزایش اخلاص و انگیزه خواهد شد، اما این به آن معنی نیست که با صرف پرداخت حقوق اخلاص و انگیزه افزایش خواهد یافت، بلکه لوازمی دارد که باید به آن توجه داشت:
– مربی باید به اندازه کافی از اهمیت فعالیت تربیتی آگاه باشد
– کار خود را منوط به دریافت حقوق ننماید و آمادگی کار بدون حقوق هم داشته باشد
– تربیت را وظیفه خود بداند نه شغل خود
– و …

محمدجواد ابراهیم زاده عضو سایت 12 ماه قبل

جنس کار فرهنگی و تربیتی از جنس دغدغه و ایمان عمیق به این کار است و نگاه سطحی به پرداخت حقوق مستمر به مربیان و فعالان در این عرصه با جنس دغدغه ای این کار ناهمگون است چرا که به مرور زمان دغدغه فرهنگی فرد ناخودآگاه در ذهن مخاطب به معوضی برای حقوق تبدیل میشود و دیگر در برابر میزان مزد زمان میگذارد.
اما حمایت مادی و معنوی داشتن از مربیان توسط مدیر مجموعه اصلا ناپسند نیست و حتی از وظایف مدیر یک مجموعه است که این راهکارهایی دارد:
1. فراهم کردن زمینه تامین شغلی مربیان مجموعه در موسسه ای غیر از مجموعه مانند مدرسه ای که زیر نظر مدیر مجموعه است که این امر باعث میشود که جنس این دو نوع کار با هم یکی نشود و کار دیگر هم از جنس فرهنگ و تربیت است و مقوم فعالیتهای تربیتی مربی در مجموعه میشود.
2. حمایتهای مالی به صورت مستمر به گونه ای که مربی شرطی شود نسبت به آن نباشد ولی حمایتها در زمانی صورت گیرد که به تشخیص مدیر مجموعه مربی الان به آن نیاز مبرم دارد مثلا به عنوان هدیه ازدواج یا …
3. برخی مجموعه ها اخیرا برای اینکه کمتر دچار آسیبهای حقوق دادن به صورت ساعتی شوند به سمت قرارداد جعاله روی آورده اند که به نظر میرسد خیلی ذهن مربی درگیر ساعت کاری و مواردی از این دست نمیشود.
4. در کنار همه این موارد مربیان یک مجموعه تربیتی بیش از اینکه از مجموعه انتظار کمک و حمایت مالی داشته باشند انتظار حمایت فکری و معنوی و توجه کردن از سمت مدیر مجموعه را دارند.

بستن
قالب وردپرس