دیر آمدن متربی

سوالاتدیر آمدن متربی
misagheini عضو سایت 2 سال قبل

یکی از متربیان اکثر اوقات دیر به مجموعه می رسد و هر دفعه توجیهاتی دارد. با او چه برخوردی داشته باشیم؟

3 پاسخ
بهترین پاسخ
محمود عضو سایت 2 سال قبل

میتوان متربی را به مدت چند روز اخراج کرد تا با خود خلوت کند.

misagheini عضو سایت 2 سال قبل

به نظر بنده مهمترین دلیل بی انگیزیگی متربی است. چون اگر برنامه ها جذابیت خوبی برای متربی داشته باشند انگیزه حضور او اجازه دیر آمدن نمیدهد.
مثلا این فرد در اردوها و برنامه های ورزشی جذاب نیز دیر می آید؟ اگر در این برنامه ها هم دیر می آید اشکال از جای دیگر است مانند نداشتن مدیریت زمان یا تنبلی یا …
پس به نظر بنده در شرایط عادی دیر آمدن متربیان ناشی از بی کیفیت شدن برنامه های مجموعه و از دست دادن جذابیتهای فطری آن است.

حسین شعاعی عضو سایت 2 سال قبل

می توان از مشوق هایی برای زود رسیدن استفاده کرد. چون این احتمال هست که این متربی انگیزه کافی برای به موقع رسیدن نداشته باشد.
نکته دیگر در مدیریت زمان است. اکثر دیررسیدن ها به دلیل عدم مهارت در تنظیم زمان هاست و باید با یادگیری و تمرین اصلاح شود.