دوستی متربی با غیر همجنس و روش برخورد

سوالاتدوستی متربی با غیر همجنس و روش برخورد
سلیمانی 12 ماه قبل

از طریقی فهمیدیم که یکی از بچه ها با دختری دوست شده. آیا به رویش بیاوریم که ما خبر داریم یا تغافل کنیم؟ شیوه برخورد با او چه طور باشد؟

2 پاسخ
علی فاطمی پور عضو سایت 12 ماه قبل

در پاسخ به این سوال چند نکته مهم است رعایت شود:
1. اغفال اصل اولی است چرا که نباید حریم این گناه برای متربی شکسته شود و باید در یک ابهام باشد که مربی فهمیده یا نه
2. مربی باید با استفاده از شیوه های غیر مستقیم مانند گفتگوی این موضوع در حلقه برای همه پیام مورد نظرش از طریق حلقه یا مواردی اینچنینی مانند یک واسطه مطمئن به متربی مدنظر برساند
3. فضای دوستانه خود با متربی را تقویت کند تا متربی همچنان مربی خود را همراز خود بداند و خود مساله را برای مربی اش بازگو کند و دلایلش را مطرح کند و اینکه متربی به سمت فرد دیگری برای بیان رازش نرود.
4. بعد از اینکه متربی مساله اش را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مربی خود رساند مربی بدون اینکه موضع عجولانه داشته باشد باید اقدامات تربیتی لازم جهت آگاه سازی فرد نسبت به عواقب این کار و رهایی متربی از این دام را شروع کند.

حمید مقدم عضو سایت 12 ماه قبل

به نظر من بستگی داره که ماجرا چقد جدی بشه و چه مدت برش گذشته باشه. گاهی وقتا تغافل باعث میشه ابهت و هوشمندی مربی زیر سوال بره. فکر میکنم قبل از هر اقدامی باید اطلاعاتی در مورد شرایط خونه و دوستا و مدرسه متربی مون گیر بیاریم که کمکمون کنه میزان انگیزه و زمینه این کارش رو دقیقتر بفهمیم

بستن
قالب وردپرس