بانک مقالات

روش تربیت انسان در سیره انبیاء از نگاه قرآن

مربی، معمار شخصیت انسان و الگویی است که آدمی آگاهانه یا ناخوداگاه از او تقلید می کند و شخصیت خود را مطابق با او می سازد و لذا سعادت و شقاوتش به تربیت مربی وابسته است. هر اندازه نمونه و الگو کاملتر باشد، روش تربیت مبتنی بر الگو نیز از کارآیی بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین بهترین الگو، نمونه ای است تام و انسان کاملی است که انسان را به سمت کمالات راهنمایی می کند. انبیاء با رسالتی که برای هدایت بشر داشته اند از جانب خداوند برانگیخته شده اند تا با الهام از منبع وحی به تربیت و تکمیل انسان ها مبادرت کنند. اینان در قرآن کریم به عنوان “اسوه” و الگو معرفی شده اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی روش تربیت انسان در سیره انبیاء از نگاه قرآن کریم، به معرفی شیوه های الگویی، موعظه، مهرورزی و محبت، عبرت آموزی، تشویق و تنبیه در تربیت انسان پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.