سبک تربیت

توجه خاص مربی به همه متربیان!

برای بحث صمیمیت راه‌کار بگذارید؛ مثلاً اگر روز اول، طرف را با اسم کوچک صدا بزنید، دو روز دیگر چه کار می‌خواهید بکنید؟ اصل تدریج در ارتباط خیلی مهم است. مطلب دیگر اینکه اهل پچ‌پچ باشید؛ یعنی باید حرف درگوشی با متربی داشته باشید. البته بیشتر بچه‌های دبیرستان دوست دارند که مربی با آن‌ها حرف در گوشی داشته باشد. مثلاً  با هم  به کوه می‌روید، در جمع هستید و حرفی می‌زنید، کنار فلان دانش‌آموز که ‌رسیدید، یک جک سه‌کلمه‌ای بگوئید که بقیه هم ‌نشنوند.

متربی باید احساس کند که مربی در این جمع او را بیش از همه می‌خواهد. همه بچه‌ها هم باید این احساس را داشته باشند. کار فردی، ارتباط‌های فردی، اس ام اس بازی، پچ پچ کردن، جک گفتن و نامه نوشتن می‌تواند این احساس را در متربی بیشتر کند. مثلاً تولدش می‌شود، هدیه برایش می‌خری و هیچ کسی هم خبردار نمی‌شود. متربی باید خیال کند که فقط برای او می‌خری، در حالی که برای حسین هم می‌خری، برای محمد هم می‌خری؛ البته این‌ها ظرافت بسیاری دارد.

متربی باید احساس کند که مربی در جمع او را از همه بیشتر می‌خواهد. البته در عین حال، مربی در جمع به هیچ عنوان نباید تبعیض بگذارد ولی فرق باید بگذارد چون متربی‌ها با هم فرق می‌کنند، یکی محبت بیشتری می‌خواهد، یکی محبت کم‌تری، به یکی باید مسئولیت بدهی، به یکی نباید مسئولیت بدهی، حال یکی را باید بگیری، حال دیگری را نباید بگیری. فرق بگذارید اما تبعیض در کارتان نباشد.

تا جایی که ممکن است، بچه‌ها نباید احساس کنند که شما فرق می‌گذارید. فرق‌ها را تا حد امکان باید پنهان کرد. واقعاً برای خودتان هم نباید فرقی بین بچه‌ها باشد. اگر فرق می‌کند، به خاطر توانائیش است. احساس می‌کنید فلانی تواناتر است ولی محبت‌تان به یک اندازه است. همه را به یک اندازه دوست دارید اما این یکی توانائیش بیشتر است و باید بیشتر برایش وقت بگذارید چون ارزش بیشتری دارد.

نکته آخر

مربی باید اهل مشورت باشد. مربی‌ اگر مشورت نکند، در کارهایش آسیب می‌بیند. او باید در همه حالت‌ها و کارهایش مشورت کند. گاهی هم اگر کاری کرده، بیاید و بگوید: من این کار را کرده‌ام. چطور بوده؟ اگر اشکال داشتید، بپرسید که چگونه حلش کنید. مربی نباید به خودش اطمینان نداشته باشد؛ از این جهت باید مدام مشورت کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.