بانک مقالات

بررسی تاثیر تعلیم داستانهای قرآنی بر درک فرایافت های دینی در میان دانش آموزان

یکی از مسائل مطرح در تربیت دینی و اخلاقی این مساله است که چگونه می توان به نحو کاربردی و اثرگذار، کودکان را با مفاهیم دینی و اخلاقی آشنا کرد؟ یک پاسخ برای این مساله، این است که چنین هدفی، به کمک قصه و داستان گویی به آسانی و به نحو ثمربخشی محقق می شود. داستان، اثری روایت گونه است که طی آن اخبار و توصیفاتی از افراد، ملل و رخدادهای خیالی یا واقعی، توسط داستان گو، انتقال داده می شود. نوشتار حاضر با روش تحقیق میدانی، به بررسی تاثیر تعلیم داستان های قرآنی بر درک فرایافت های دینی در میان دانش آموزان مقطع ابتدایی پرداخته است. منظور از فرایافت در این نوشتار، مفاهیم کلی و ذهنی هستند که ماهیت انتزاعی دارند و مقدمه برای عمل محسوب می شوند. داستان گویی از جمله کاربردی ترین ابزارهای مناسب برای فعالیت های تربیتی به شمار می رود. یکی از روش های تاثیر گذار در بحث آموزش و انتقال معلومات و مفاهیم، روش آموزشی غیر مستقیم است و این روش به کمک داستان، به خوبی به  ثمر می نشیند. همچنین قصه گویی می تواند روش مطلوبی برای رشد و پرورش قدرت تفکر باشد و به سبب جذابیت، زیبایی و نقشی که در برانگیختگی حس کنجکاوی دارند، می توانند بسیاری از مفاهیم را عینی تر و ساده تر کند. قرآن که کتاب هدایت بشراست، دارای مضامین و معانی بلندی در ساحات مختلف اعتقادی، اخلاقی و احکام است که این معانی و مفاهیم را به شیوه ای خاص و جذاب و به نحو ثمربخش، در قالب داستان و تمثیل بیان می کند و از این طریق بر ذهن ها و دل ها می نشیند. آنچه در این مقاله بدست آمده است در واقع تاییدی بر همین مطلب است. نویسنده در این مقاله، با بررسی نمونه آماری 80 نفری از میان دانش آموزان کلاس پنجم در مقطع ابتدایی دریافته است که با اطمینان 95 درصد، انتقال مفاهیم و فرایافت های دینی در سه حوزه اعتقادات، احکام و اخلاقیات به بهترین وجه در ضمن داستان های قرآنی بیان شده اند که این نحوۀ بیان، بیشترین تاثیرگذاری را در پذیرش و ادراک مفاهیم در این سه حوزه، در میان دانش آموزان داشته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس