بخش محتوا

دیندار حقیقی را در گرفتاری ها و ابتلائات می توان شناخت.

*شرح روایتی از امام حسین (علیه السلام)

یک روایتی [در کتاب] تحف العقول از امام حسین (علیه السلام) نقل می‌کنند. وقتی امام حسین (علیه السلام) آمدند رو به کربلا و اوضاع را وخیم دیدند، شهادت حضرت مسلم و متفرق شدن مردم، این روایت را فرمودند، روایت خیلی روایت حساسی است. [ایشان] فرموده‌اند: «الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم و یحوطونه علی ما درت معایشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الدیا نون» مردم؛ یعنی غالب، غالب این جا خیلی بالا هم هست این‌ها بنده‌های دنیا هستند؛ یعنی همّ و غمشان دنیاست و دین لقلقه لسان بیش نیست؛ یعنی ایمانشان هم ایمان تقلیدی است تا مشکلی استثنایی یا بلایی جلو نیاید متدین هستند؛ نماز هم می‌خوانند؛ حج هم می‌روند و عزاداری هم می‌کنند. اما اگر امتحانی جلو آمد؛ دیگر[مردود] می‌شوند. «فاذا محصوا بالبلا قل الدیانون» [یعنی همین که آزمایش بزرگی پیش می آید، بسیاری از انسان های دیندار، به دین شان پشت می کنند. و اسیر هوی و هوس می شوند]  خلاصه فرمایش امام حسین (علیه السلام) این است  که90 درصد مردم دینشان تقلیدی است. بیشتر، تا در حال عادی هستند متدین هستند همین جوری که جامعه کار می‌کند این‌ها هم می‌کنند. همین جور که آباء و اجدادشان شیعه بودند این‌ها هم شیعه هستند اما اگر امتحان جلو بیاید رفوزه هستند. [نکتۀ مهمی که از این روایت بدست می آید این نکته است که اگر دین، در درون دیندار رسوخ نکرده باشد لقلقه زبان می شود] از نظر اسلام، دین تقلیدی غلط است. قرآن بارها و بارها می‌فرماید دین نمی‌تواند تقلیدی باشد و [دین تقلیدی را در چند جا] مذمت کرده است.«انا و جدنا آبائنا علی امه» [پذیرش دین] نباید تقلیدی باشد [بلکه] باید رسوخی باشد. و این رسوخ به دو معنا است. یک رسوخی در عقل، استدلال که اسمش را می‌گذارند «علم الیقین» اگر به او بگویند که امام حسین (علیه السلام) به چه دلیل حق است؟ فوراً جواب بدهد. این عزاداری‌ها به چه دلیل عالی است؟ فوراً باید بتواند جواب بدهد معاد داریم معاد هم جسمانی، به چه دلیل؟ فوراً باید یک دلیل بیاورد و بالاخره راجع به اصول دین و شیعه [نسبت به اصول دین و اصول مذهب شیعه فکر کند و با آگاهی و برهان، آنها را بپذیرد و همچنین نسبت به اخلاقیات و مسائلی که مربوط به حیطه عمل است و از طرف شرع وارد شده است نیز فکر کند و از روی آگاهی و علم، آنها را بپذیرد. در غیر این صورت] می‌شود همان «والدین لعق علی السنتهم» [یعنی در غیر این حالت، از کسانی می شود که دین لقلقه زبانش می شود و در ابتلائات و سختی های روزگار، دین و اصول آن، زیر پا می گذارد.]

یک قسم دیگر رسوخ، که خیلی هم مهم است این است که، دین در دل و جان رسوخ کند؛ یعنی [آن علم، به اعتقاد یا باور تبدیل شود و در دل و جان رسوخ کند یا به عبارتی دیگر؛ آن علم و آگاهی نسبت به اصول دین و مذهب شیعه، به ایمان قلبی تبدیل شود. این نیز، یک نحوۀ و درجه ای از رسوخ است.]… و داستان کربلا هم به ما همین را می‌گوید شما هیچ فکر کرده‌اید 120 هزار نامه به امام حسین (علیه السلام) بنویسند آقا بیا، آن نامه‌ها هم یک خورجین شده بود بعضی نامه شخصی بود از رؤسا از مشهورها بعضی هم شخصی نبود طوماری بود یک طائفه، یک خورجین آقا بیا، ما مهیا هستیم صد در صد مهیا، آقا امام حسین (علیه السلام) حضرت مسلم را فرستادند برو ببین این‌ها چه می‌گویند؟ حضرت مسلم هم آمد [ 18 هزار نفر به او اقبال کردند؛ اما ناگهان احساسات، ترس، ریاست، بر آنها چیره شد و حضرت مسلم (علیه السلام) را ترک کردند و رفتند] همین 120 هزار نامه همین‌ها بودند دیگر، اگر آن استدلال و مخصوصاً بالاتر از استدلال اگر آن دین رسوخی، دین قلبی نباشد دیگر همه می‌روند [و همۀ آن چه در طول حرکت کاروان امام حسین (علیه السلام) تا پایان آن، در موقعیت های مختلف رخ داد، ابتلائات و امتحاناتی که در این مسیر رخ داد، همگی مویدی بر این روایت امام (علیه السلام) است. چه بسیار انسان های به ظاهر مسلمانی بودند که با ادعای مسلمان بودن و با ادعای تبعیت از سنت و دین رسول خدا (ص)، در این امتحانات مردود شدند، برخی در برابر دعوت امام سکوت کردند، برخی در میانۀ راه وقتی که اوضاع را بحرانی دیدند امام را رها کردند و برخی نیز با داعیه اسلام، با دل بستن به وعده و وعیده های زودگذر، در برابر امام صف کشیدند و همان شد که در روز عاشورا و ایام بعد از آن اتفاق افتاد. این ها همگی از اثرات این است که دین در درون آنها رسوخ نکرده است معرفت امام و رسول خدا در درون آنها رسوخ نکرده و به ایمان قلبی تبدیل نشده بود و دین فقط ابزاری بود که بر سر زبانهایشان افتاده و با آن در جستجوی مقاصد پست و دنیوی شان بودند.]  

*گزیده ای از سخنرانی آیت الله العظمی مظاهری-با اندکی تغییرات-98/10/8

*منبع : پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظمی مظاهری.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.