بانک مقالاتبخش محتوا

نوجوانی و هویت یابی

User Rating: 3.7 ( 1 votes)
  • اقدس سادات رضوی

نوجوانی، به عنوان آستانه شکل گیری شخصیت فردی، مرحله ای پیچیده از رشد انسان است که  طی آن نوجوان، بلوغی را تجربه می کند که بر رشد جسمانی، فیزیولوژیکی و روانشناختی اش تاثیر می گذارد. به گفتۀ روانشناسان، فرد در این دوره به هویت مستقل اش به عنوان یک فرد آگاهی می یابد.

در این مقاله، به اهمیت مساله «هویت» و «هویت یابی» به عنوان اساسی ترین اصل غیر قابل انکار در دوره نوجوانی پرداخته شده است. نویسنده ضمن بیان آراء مختلف روانشناسان دربارۀ هویت، به تحلیل و بررسی این مساله در دوره نوجوانی پرداخته است. هویت یک پاسخ آشکار و ضمنی به این پرسش است که من کیستم؟ و نوعی احساس تمایز، تداوم و استقلال شخصی و به عبارتی، احساسی نسبتا پایدار از یگانگی خود علیرغم تغییر افکار احساسات و رفتارها، است. در نظر اریک فروم، یکی از نیازهای اساسی انسان هویت یابی است. یعنی هر انسانی به احساس خاص منحصر بودن نیاز دارد و از این رو است که احراز هویت در دوران نوجوانی ضرورت به حساب می آید. اریکسون نیز در نظریه اش درباره رشد انسان، مرحله ی پنجم دوره رشد را نوجوانی می داند و بحران اصلی این دوره را «هویت» در برابر سردرگمی نقش در نظر می گیرد و حل بهینۀ این بحران، هویت معنا دار فردی را ایجاد می کند و بدین وسیله موجب می شود تا نوجوان گامی ارزشمند بسوی تبدیل شدن به فردی ثمربخش و خشنود را طی کند. نویسنده در پایان مقاله، برخی از عوامل موثر برشکل گیری هویت را به تفصیل بیان می کند. او معتقد است، علاوه بر فرهنگ عمومی جامعه، نهادهای خانواده ومدرسه تعیین کننده ترین نهادهای تشکیل هویت افراد هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس