راه بر

بزرگترین مجاهدت

همه همّتِ انبيا و اوليا و اوصيا و صالحين و صدّيقين، اين بوده است که انسان، دشمنِ دروني خود را که نفس امّاره اوست، کشف کند و از آن بپرهيزد. اين، راز بزرگِ دست يافتن به مقامات و مراتب معنوي و الهي است. انسان از اين رهگذر است که مي‏تواند از فرشته هم بالاتر برود.

بياييد همه ما از امروز سعي کنيم بخشي از عيب هاي دروني و نفساني را از خودمان دور سازيم. اين، به دست ما و در اختيار ماست. «و من جاهد فانّما يجاهد لنفسه.»[1] هرچه هم از اين مجاهدت، عايد شود در درجه اوّل متعلّق به خود ماست.

اخلاقيّات نادرست و زشت را در خودمان کشف کنيم که اين، يک قسمتِ دشوار از آن مجاهدت است. درباره خودمان دچار خودشيفتگي نشويم. عيب هايمان را ببينيم و آنها را مثل فهرستي در مقابل خودمان قرار دهيم. سعي کنيم از اين فهرست، مقداري را حذف نماييم. اگر حسوديم، حسد را. اگر لجوجيم، لجاجت را. اگر در راههاي زندگي، تنبل و بي‏ نشاطيم، تنبلي و کسالت را؛ اگر بد دل و بدخواهِ ديگرانيم، بد دلي و بدخواهي را. اگر سست‏ عهديم، سست ‏عهدي را. اگر پيمان‏ شکنيم، بي ‏وفايي را. هر عيبي را که از لحاظ اخلاق در ما وجود دارد، تا آن‏جا که مي‏توانيم از فهرست و سياهه اعمالِ بدمان پاک کنيم و برسر آن بايستيم و پيش برويم.

بدانيد که خداي متعال در اين راه به کساني که مجاهدت کنند کمک خواهد کرد. خداي متعال شما را در ميدان مجاهدت براي رسيدن به کمال، تنها نمي‏گذارد و اوّلين سود، به خود هر شخص مي‏رسد.[2]


[1] عنکبوت: 6

[2]   بيانات در خطبه هاي نماز عيد سعيد فطر 1373/12/11

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس