بانک مقالات

آسیب شناسی تهاجم فرهنگی بر کارکرد خانواده

بنا به یک تعریف، فرهنگ، عبارت است از: مجموعۀ شناخت، باور، هنر، اخلاقیات، قانون، سنت و ظرفیت هایی که فرد در جامعه کسب می کند. رکن اساسی در شناسایی یک ملت، فرهنگ آن ملت است. به عبارت دیگر، فرهنگ سرمایه معنوی هر ملتی است. خانواده یکی از مهمترین ابزار انتقال فرهنگ در هر جامعه ای به شمار می رود. اولین محیطی که در آن، فرهنگ یک جامعه می تواند به افراد انتقال داده شود، محیط خانواده است. فرهنگ اسلام که غنی ترین فرهنگ ها و مطابق با فطرت انسان است، خانواده را در جایگاه بسیار والایی در نظر می گیرد و آن را ایمن ترین پناهگاه انسان و شایسته ترین کانون برای رساندن او به رشد و کمال می داند. غفلت کردن از نقش و ارزش خانواده ممکن است آسیب های جبران ناپذیری را بر جامعه وارد کند. به همین دلیل است که دشمنان اسلام، برای ضربه زدن بر پیکره جامعه اسلامی، با تمام توان خود و با استفاده از مدرن ترین ابزارهای رسانه ای و غیر رسانه ای، این نهاد مقدس را از طریق فرهنگ، مورد تهاجم قرار داده اند. به همین مناسبت، متخصصان متعهد مدتی است که وارد این قلمرو شده اند و با قلم خویش به روشنگری در باب مسائل فرهنگی، بررسی ارزش و نقش خانواده و آسیب شناسی تهاجم فرهنگی بر کارکردهای خانواده پرداخته اند. مقاله پیش رو در همین راستا، بعد از تعریف و تحلیل مفاهیم فرهنگ، خانواده و تهاجم فرهنگی، به بررسی و تحلیل برخی از آسیب هایی که ممکن است بر نهاد خانواده و کارکرد آن اثر سوء داشته باشد، پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس