بانک مقالات

روایات «سبع سنین» در فرزند پروری، گونه ها و تحلیل درونی آنها

عباس پسندیده

یک کودک در طول زندگی اش، مراحل رشد متفاوتی را سپری می کند. تفاوت در هر دوره رشد، روش خاص تربیتی متناسب با همان دوره را ایجاب می کند. در متون دینی ما برای این دوره های تربیتی مطالبی ذکر شده است که بخشی از آنها را روایات «سبع سنین» نامگذاری کرده اند. از میان این روایات، یک روایتی که رایج تر و مشهورتر است، روایتی ست که به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده است که می فرمایند : «الولد سید سبع سنین و عبد سبع سنین و وزیر سبع سنین فان رضیت اخلاقه لاحدی و عشرین و الا فاضرب علی جنبه فقد اعذرت الله تعالی»

نویسنده در مقاله حاضر به بررسی سندی و محتوایی این روایت پرداخته و معتقد است که، روایت مذکور اگر چه در میان خانواده «سبع سنین» بین پژوهشگران، رایج ترین حدیث است اما به لحاظ سندی، ضعیف و دارای کمترین درجه اعتبار است. در رابطه با این موضوع، دست کم پنج نقل وجود دارد که با عناوین «دع ابنک«، «امهل صبیک» ، «الغلام یلعب« ، «الولد سید» ، «یرخی الصبی» مشخص شده اند. نویسنده معتقد است، با تکیه بر یک متن نمی توان دیدگاه معصوم (ع) را بدست آورد بلکه باید با استفاده از روش خانواده حدیث، همه ی این نقل ها را گردآوری کرده و سپس به تحلیل درونی آنها پرداخت. او در این مقاله با استفاده از همین روش به تحلیل و بررسی این دسته از روایات پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس