بانک مقالات

نقش تربیت دینی خانواده در مقابله با تهاجم فرهنگی

فائزه سادات طباطبایی-اکرم محمدیان

در زندگی بشر همواره فرهنگ جریان داشته است و جامعه ای که فرهنگ ویژه ای ندارد، جامعه ای مرده به حساب می آید. علاوه بر این، فرهنگ بالنده برای تکامل، باید توانایی تبادل با سایر فرهنگ ها و جذب ویژگی های مثبت آنها را داشته باشد. بنابراین تمام فرهنگ ها با یکدیگر در تعامل اند تا بتوانند بشر را به پیشرفت مطلوب برسانند. تبادل فرهنگی ملت ها در طول تاریخ به صورت امری طبیعی جاری بوده است و عاملی برای رشد و تکامل آنها بوده است. در مقابل تبادل فرهنگی، تهاجم فرهنگی وجود دارد که با حمله و سلطه بر فرهنگ یک جامعه، آن جامعه را از فرهنگ خاص خودش تخلیه می کند و فرهنگ دیگری با عناصر متفاوت، بر آن جامعه تحمیل می کند. بطور خلاصه می توان گفت، هدف تبادل فرهنگی، به روز کردن و کامل کردن فرهنگ ملی است ولی هدف تهاجم فرهنگی، ریشه کن کردن و از بین بردن فرهنگ ملی است. مقاله حاضر، در نظر دارد با هدف ترسیم نقش خانواده که موثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است علاوه بر بررسی ابزار تهاجم فرهنگی و راههای مقابله با آن به بررسی نقش تربیت دینی خانواده در مقابله با تهاجم فرهنگی، بپردازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس