بانک مقالات

تربیت عبادی کودکان

حسن ملکی، عباسعلی شاملی، مهدی شکراللهی

یکی از مهمترین ابعاد تربیت دینی در دورۀ کودکی، تربیت عبادی است. این نوع تربیت که شامل پرورش بعد معنوی و ایجاد زمینه ارتباط با خداوند است بسیار مورد تاکید پیشوایان دینی می باشد. تربیت عبادی عبارت است از: آموزش عبادات به متربیان و متعهد کردن آنها به انجام این عبادات و به طور کلی، تربیت عبادی یکی از ابعاد تربیت دینی است که متربی را با اعمال و تکالیف عبادی آشنا و آنان را با انگیزۀ راسخ، مکلف به انجام آن می کند. تربیت عبادی کودکان، اهمیت خاصی در نظام آموزشی و تربیتی اسلام دارد. بطوریکه برخی، بی توجهی و سستی نسبت به اعمال عبادی افراد را ناشی از عدم فراگیری و تربیت درست شخص در امور عبادی می دانند. نویسندگان در این مقاله به بررسی ضرورت تربیت عبادی کودکان، ضرورت بیان فلسفه اعمال عبادی و مسئولیت والدین در این زمینه پرداخته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس