بانک مقالات

تربیت شدن به مثابه “فطری بودن”

عبدالعظیم کریمی

اگر تربیت شدن را امری فطری بدانیم و منابع و عوامل حاکم برآن را نیز بر مبنای فطرت تبیین کنیم، آنگاه قانون تربیت، همان قانون فطرت است که خوانش متن آن و روش اجرای آن نیز از دل آن محقق می شود.

نظریه فطرت در تربیت انسان کاربرد چند سویه دارد، از یک سو، به اساسی ترین پرسش یعنی پرسش از “چیستی انسان” پاسخ می گوید و از سوی دیگر، نقشه و الگوی تربیت را به شکل طبیعی معنا می بخشد و از جهت سوم، هدف و مقصود از تربیت را در ذات خویش آشکار می سازد. این مقاله با عنوان، تربیت شدن به مثابه فطری بودن، در تلاش است تا خاستگاه تربیت را از بیرون به درون، از کسب به کشف و از القا و تجویز به الهام و پرهیز ارتقا دهد. زیرا هدف تعلیم و تربیت آن است که آدمی تمامیت خویش را در فعلیت بخشیدن به قابلیت های فطری خویش بیابد. نویسنده دراین مقاله، به بیان و توضیح این مدعا پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس