بانک مقالات

بررسی مفاهیم اخلاقی و ضداخلاقی در پویانمایی‌های عرضه شده برای کودکان و نوجوانان

نسرین مسائلی، شقایق نیک نشان

امروزه با پیشرفت فناوری، سرگرمی های انسان ها و از جمله کودکان و نوجوانان تغییر کرده است و تماشای تلویزیون یکی از مهمترین آنها به شمار می رود. بنابراین نمی توان از تاثیر تلویزیون بر کودکان و نوجوانان چشم پوشی کرد. این تاثیر گذاری می تواند مثبت و یا منفی باشد و می تواند بر باورها و ارزش های آنان تاثیر گذار بوده و تغییراتی را در رفتار آنان بوجود بیاورد. تلویزیون از برنامه های گوناگونی استفاده می کند که قصه و داستان در قالب پویانمایی ها از جمله آنها محسوب می شود و این پویا نمایی ها یکی از علائق کودکان به شمار می رود. پویا نمایی می تواند دربرگیرنده مفاهیم اخلاقی و ضد اخلاقی باشد و در این صورت قابلیت این که این مفاهیم را به کودکان القا کند را دارند. نویسندگان در این مقاله به بررسی مفاهیم اخلاقی و مفاهیم ضد اخلاقی در پویا نمایی های عرضه شده برای کودکان پرداخته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس