بانک مقالات

بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان

زهره خسروی، علیرضا کیامنش، شکوه سادات بنی جمال، زهرا نیک منش

تغییرات روانی-اجتماعی، شناختی و بیولوژیکی در دوره نوجوانی، فرصت های تحولی بسیاری را برای نوجوان فراهم می کند تا در رفتارهایی درگیر شود که به طور ضمنی، در اتخاذ سبک زندگی همراه با سلامت و یا به خطر انداختن سلامت اهمیت دارد. بسیاری از محققان و روان شناسان در این امر توافق دارند که، مخاطره جویی در نوجوانی نه تنها طبیعی است بلکه قسمت ضروری برای یادگیری و رشد شخصی است. اگر ریسکی وجود نداشته باشد، رشدی نیز وجود ندارد. نویسندگان در این مقاله بر این باورند که، عملکرد خانواده می تواند بر رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان تاثیر گذار باشد و لذا در اینجا به بررسی کیفی نقش عملکرد خانواده در بروز رفتارهای مخاطره آمیز نوجوانان پرداخته اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس