ویدئویک خاطره یک مربی

رعایت عدالت حتی در چگونه صدازدن!

ابراهیم ذاتی علیپور؛ مربی تربیتی مجموعه فرهنگی تربیتی توحید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.