بانک مقالات

پیش نیازهای تربیتی ارتباط با متربی از نگاه امام علی (ع)

عباسعلی شاملی

این نوشتار به بررسی پیش نیازهای تربیتی ارتباط با متربی از نگاه امام علی (علیه السلام) پرداخته است. نویسنده در این مقاله براساس بازنگری هایی که از نامه 31 از نامه های امام علی (ع) به عمل آورده است اصول و خطوط کلی را که مربیان در روابط تربیتی خود با متربیان و فراگیران- که لازم است آنها را بدانند- بدست می دهد.

راه کارهای دست یابی به نگرش امام علی (ع) نسبت به جوانی و جوانان با دو روش امکان پذیر است. اول؛ بازنگری زندگی امام علی (ع) در دوران جوانی. دوم؛ تحلیل و بررسی کلام امام علی (ع) که به توصیف جوان و جوانی پرداخته اند و یا به عبارتی، تحلیل دیدگاه ایشان دربارۀ جوان و دوره جوانی. نویسنده در این نوشتار به این دو روش نظر داشته است و بر اساس آن و با استناد به نامه 31 امام علی (ع)، پیش نیازهای تربیتی ارتباط با متربی را معرفی کرده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس