بانک مقالات

بازگشت به کودکی، بازگشت به خلاقیت

عبدالعظیم کریمی

بسیاری از متخصصان بر این باورند که، کودکان به خاطر آن که تفکر انتزاعی و منطقی پایین دارند، در عوض قوۀ تخیل بسیار قوی دارند و این شدت استفاده آنها از قوه تخیلشان موجب خلاقیت داشتن آنها می شود. نویسنده معتقد است، در دورۀ کودکی، ذهن و عواطف آدمی، آزادترین، منعطف ترین و سیالترین حالت را دارد و یکی از عوامل زیربنایی تفکر خلاق در دورۀ بزرگسالی چیزی جز حفظ خصوصیات دوره کودکی نیست. دیدگاه کودک خردسال به جهان با آزادی و گشودگی همراه است. او این ظرفیت را دارد که به هر چیزی و به روشی تازه و ساده بپردازد. نویسنده همچنین مدعی است، بدون تردید اگر ما بزرگسالان نیز بتوانیم در نظام فکری و در جریان اندیشه های علمی، چنین آزادی و انعطافی داشته باشیم و بتوانیم اشیاء، پدیده ها و حتی یافراد را آن گونه که هستند ببینیم، نگاهمان به زندگی فرق خواهد کرد. عبدالعظیم کریمی معتقد است، یکی از راههای داشتن و حفظ تفکر خلاق، تقویت و پرورش این اوصاف کودکی یعنی پرورش تخیل و خلاقیت است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس