بانک مقالات

جنسیت، اشتغال، بایدها و نباید ها

علی احمد پناهی

از آغاز زندگی بشر، کار و اشتغال قرین انسان بوده و زنان و مردان از دیرباز همپای همدیگر بار مسئولیت زندگی را به دوش کشیده و مشغول فعالیت بوده اند. اشتغال و کار از مسائلی است که برای پیمودن راههای ترقی مادی و معنوی، نقشی بنیادی دارد و برای ادامه زندگی و بقای جامعه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از منظر آموزه های دینی، کار و فعالیت اقتصادی در راستای اداره جامعه و خانواده، در ردیف جهاد و مبارزه در راه خدا شمرده و برای آن پاداشی سترگ در نظر گرفته شده است و افزون بر پاداش معنوی، رفاه اجتماعی و آثار تربیتی و روان شناختی فراوانی دارد. اما آن چه که در این مقاله، محل بحث واقع شده است در واقع، بررسی شرایط اشتغال زنان، آثار تربیتی، روان شناختی و تاثیرات آن در نظام خانواده و به ویژه در فرزند پروری است. نویسنده در این مقاله به این نتیجه دست یافته است که، دین اسلام مخالفتی با اشتغال زنان ندارد و البته تشویقی نیز نسبت به آن نداشته و در اشتغال زنان، شرایط و ضوابطی را بیان داشته است. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که اشتغال زنان اگر متناسب با توانمندی های جسمی و روان شناختی آنان نباشد، آسیب های تربیتی، معنوی و روان شناختی زیادی در خانواده و به ویژه در نقش فرزند پروری ایجاد می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس