بانک مقالات

تحلیلی بر نسبت دنیا و آخرت و دلالت های تربیتی آن

حسن ملکی، یاسر ملکی

پرسش از ماهیت دنیا و آخرت و چگونگی برقراری نسبت معقول و معنادار میان آن دو، در زمره پرسش های کلیدی و بنیادین است. نویسندگان در این مقاله، به بررسی و تحلیل نسبت دنیا و آخرت و دلالت های تربیتی آن پرداخته اند. این رویکرد می تواند نگریستن به رابطه دنیا و آخرت و تنظیم عملکرد و رفتارهای فردی و اجتماعی در جهت حیات طیبه را تحت تاثیر قرار دهد. برای تبیین چگونگی نسبت دنیا و آخرت، ماهیت این دو بررسی و آشکار شده و رای نویسندگان بر این است که، دنیا و آخرت از هم جدا نیستند. چند هدف تربیتی از قبیل شناساندن ماهیت دنیا به افراد، توانایی عمران و آباد کردن دنیا، آگاهی از رابطه حقیقی دنیا و آخرت، تقویت روحیه صبر و پایداری و یادگیری سبک زندگی، از جمله مهمترین اهداف تربیتی هستند که در این پژوهش از تحلیل نسبت و رابطه دنیا و آخرت، بدست آمده اند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس