بانک مقالات

توصیه هایی برای کلاسداری بهتر

یکی از مهمترین دغدغه های معلمان و مربیان و کسانی که با امور آموزشی و تربیتی سرو کار دارند، این مساله است که چگونه می توان به نحو موفقیت آمیزی کلاس را مدیریت کرد که بیشترین استفاده را برای متربی و یا متعلم داشته باشد. نویسنده در این نوشتار از تجربیات موفق کلاسداری عده ای از مربیان و معلمان با تجربه، اموری را انتخاب کرده و آنها را برای موفقیت بیشتر در امر کلاسداری به معلمان و مربیان، توصیه و پیشنهاد می کند. برخی از این توصیه ها عبارتند از : 1-معنویت: چرا که موثرترین مربی در روح و جان کودکان و نوجوانان با معنویت ترین آنها است. 2-محبوبیت: که اولین شرط تاثیر گذاری استاد نزد کودکان و نوجوانان است. 3- آمادگی روحی : انتقال پیامهای تربیتی به کودکان و نوجوانان و جوانان نیازمند انرژی و روحیه بالایی است.4-کیفیت آموزش : هر چه که مطالب را بهتر و با روش های یادگیری بهتری انتقال دهد بیشتر بر شاگردان تاثیر می گذارد. 4-اخلاق : رفتار عملی استاد برای کودکان و نوجوانان و جوانان الگوی عملی به حساب می آید.. بقیه این توصیه ها با تفصیل بیشتری در اصل مقاله موجود است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس