بانک مقالات

شاخص ها و آسیب های تربیت دینی

سوسن کشاورز

حفظ دین به عنوان زیربنای اعتقاد جامعه و تداوم فرهنگ دین، مستلزم توجه به کیفیت تعلیم و تربیت است چرا که تربیت واقعی و همه جانبه انسان، زمانی حاصل می گردد که آدمی مطابق دستورهای دینی در زندگی رفتار کند. اگر چه تربیت انسان ها کاملا وابسته به آموزش و پرورش رسمی نیست؛ اما باید اذعان نمود که جریان تعلیم و تربیت از طریق نهاد های رسمی، یکی از مهمترین و هدفمندترین بخش تعلیم و تربیت است. هدف این مقاله، این است که با توجه به تحقیقات انجام شده در خصوص وضعیت موجود تربیت دینی در مدارس و با نظر به شاخص های برگرفته از آموزه های دینی، به آسیب شناسی تربیت دینی دانش آموزان در نظام آموزش رسمی کشور بپردازد و سپس راهکارهایی را جهت نزدیکتر شدن به وضعیت های مطلوب ارائه نماید. نویسنده در این مقاله، ابتدا با استفاده از روش فراتحلیل و اسنادی، مجموعه ای از تحقیقات انجام گرفته در عرصه تربیت دینی در آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داده  و سپس با استفاده از روش تحلیلی-استنتاجی تلاش کرده است تا با بررسی متون دینی، شاخص هایی جهت نقد وضعیت موجود استخراج کرده و در پایان راهکارهایی را در جهت اصلاح و بهبود کمی و کیفی روند تربیت دینی دانش آموزان، ارائه کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس