بانک مقالات

کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی

رضا صابری، محمود سعیدی رضوانی

یکی از چالش هایی که تربیت دینی با آن روبروست، چگونگی ترویج و ارائه اندیشه های دینی است. به نحوی که مخاطب بیشتری جذب کرده و بتواند در رشد و تکامل آنها موثر باشد. اثر بخشی ناکافی آموزش های مستقیم در تربیت دینی باعث شده است تا متخصصان تعلیم و تربیت در پی روش های غیر مستقیم و بهره گیری از سایر رشته ها و به ویژه حوزه های هنری در جهت گسترش تعالیم اسلامی باشند. نویسندگان در این مقاله به بررسی و کاربرد زیباگرایی و هنر در تربیت دینی پرداخته اند. این مطالعه با روش علمی-مروری و با استفاده از مبانی دینی، ادبیات و هنر و زیبایی شناسی به شکل پژوهش تلفیقی به تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش و نهایتا استنتاج یافته های تحقیق پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.