بانک مقالات

مفهوم صبر در قرآن و دلالت های فلسفی و تربیتی آن

بابک شمشیری، علی شیروانی شیری

صبر از جمله مفاهیم بنیادی قرآنی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه تعلیم و تربیت و حتی روانشناسی دارد. راغب اصفهانی در کتاب مفردات، چند معنا را برای واژه صبر ذکر می کند که عبارتند از: خویشتن داری در سختی و تنگی، شکیبایی و خودداری نفس بر آن چه که عقل و شرع حکم می کند و آن را می طلبد. صبر کیفیتی انسانی است که به حسب اختلاف موارد معانی مختلفی به خود می گیرد مثلا اگر صبر و شکیبایی در جنگ و محاربه باشد، شجاعت و پایداری نامیده می شود و اگر در خودداری از کلام و سخن گفتن باشد، کتمان نامیده می شود. هدف از پژوهش حاضر، روش سازی معانی گوناگون مفهوم صبر است که از مفاهیم بنیادی اخلاقی-تربیتی قرآن مجید به شمار می رود. نویسنده در این مقاله بعد از تعریف مفهوم صبر بر اساس کاربردهای مختلف آن، به بررسی و تحلیل دلالت های فلسفی و تربیتی آن با تاکید بر آیات قرآن، می پردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس