بانک مقالات

مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی

محمد سروش

نقش حکومت در تعلیم و تربیت از مسائل کهنی است که در طول تاریخ، متفکران را به خود مشغول ساخته است و پیشینۀ آن را می توان در آثار حکمای یونان باستان مانند افلاطون و ارسطو سراغ گرفت. ولی با تشکیل دولت مدرن و تعریفی که از اهداف آن ارائه شده است، دولت در قبال حق تعلیم و تربیت شهروندان و فراهم آوردن زمینه های استیفای این حق، مسئول می باشد. علاوه بر این، دولت ها نیز برای موفقیت بیشتر و بهتر در صحنه های رقابت اجتماعی و اقتصادی و دستیابی به توسعۀ فرهنگی و مادی ناچارند که بیشترین امکانات خود را برای توسعۀ کمی و کیفی آموزش و پرورش به کار گیرند. نویسنده در این مقاله به تبیین و بررسی مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و در این مقاله نشان می دهد که دربارۀ نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتا وظیفه والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پر کردن خلاها و جبران کاستی های موجود دخالت می کند و برخی نیز بر این باورند که این مسئولیت به عهدۀ حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری های لازم را داشته باشند. نویسنده به بررسی دیدگاه های متفاوت پرداخته و در نهایت دیدگاه خود را ارائه کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس