بانک مقالات

سبک زندگی در آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و استخراج دلالت های آن در برنامه های درسی رسمی و عمومی

علی نقی فقیهی، حسن نجفی، سمیه دریاوی

سبک زندگی، از جمله واژگانی است که دیدگاهها و تعاریف مختلف و گاه متضادی پیرامون آن وجود دارد. سبک زندگی بیان کننده بخشی از فرهنگ است که در جوامع امروزی نقش مهمی در زندگی مردم دارد زیرا با مسائل کلیدی و حساسی مانند تمایز فردی و اجتماعی و ایجاد احساس آزادی عمل پیوند خورده است. بر این اساس سبک زندگی، روش سلوک در حیات فردی و اجتماعی است و به بیان دیگر مجموعه ای منظم و به هم مرتبط از رفتارهای افراد در زندگی فردی و اجتماعی است که مبتنی بر یک سری بینش ها و ارززشهای برآمده از آنهاست. بنا به اعتقاد نویسندگان، سبک زندگی و قلمروهای آن، یکی از مباحث بسیار ضروری جامعۀ کنونی ما است و غفلت از آن می تواند خسارتهای جبران ناپذیری بر پیکره جامعه وارد کند. بر همین اساس نویسندگان در مقاله پیش رو، به بررسی قلمروهای سبک زندگی در آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و استخراج دلالت های آن در برنامه های درسی نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس