بانک مقالات

روش تربیتی تذکر در قرآن

محمدرضا قائمی مقدم

یکی از روش های که قران برای هدایت و تربیت انسانها به کار گرفته است، روش تذکر و یادآوری است. منظور از روش تذکر، گفتار یا رفتاری است که از مربی سر می زند تا متربی را نسبت به آن چه از یاد برده یا از آن غفلت کرده است و یا از آن بی خبر است، آگاه سازد و احساسات او را در قبال آنها بر انگیزاند چرا که انسان به دلیل برخورداری از شئون مختلف و درگیری های ذهنی، همواره در معرض فراموشی و غفلت حتی در مورد ضروری ترین چیزهایی که در مسیر تکامل به آن نیازمند است، قرار می گیرد. تذکر می تواند با یادآوری و هوشیار کردن انسان، تا حدی این مشکل را حل و از آسیب های آن بکاهد و به سیر انسان به سوی کمال کمک نماید. نویسنده در این مقاله، تذکر را یک روش تربیتی خاصی برگرفته از قرآن می داند و به بررسی آن پرداخته و با نگاهی قرآنی سعی می کند تا به پرسش هایی از این قبیل پاسخ دهد. تذکر چیست؟ آیا می توان به عنوان یک روش تربیتی تلقی شود؟ شیوه های بکار گیری آن به چه صورت است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس