بانک مقالات

خانواده و پرورش مسئولیت پذیری در کودکان

محبوبه فولاد چنگ

این مقاله به اهمیت نقش خانواده در پرورش مسئولیت پذیری کودکان پرداخته است. یکی از مهمترین عوامل پیشرفت یک جامعه، داشتن حس مسئولیت پذیری افراد آن جامعه است. مسئولیت پذیری نه تنها زندگی فرد را به سامان می کند و به او در جهت رسیدن به اهدافش کمک می کند، جامعه را نیز نظم و سامان می بخشد. احساس مسئولیت بیانگر نوعی نگرش و مهارت است که مانند هر نوع نگرش و مهارت دیگری آموختنی و اکتسابی است این عادت از ابتدای زندگی و به تدریج ایجاد می شود. بهترین دوره برای پرورش این حس، دوران کودکی است و والدین مهمترین نقش را در این امرمهم دارند. والدین با ایجاد روح همکاری در میان اعضای خانواده، حس مسئولیت پذیری را در درون کودکان و فرزندان خانواده بر می انگیزانند. نویسنده مقاله، در پایان به نکاتی در مورد چگونگی پرورش مسئولیت پذیری در کودکان اشاره کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس