بانک مقالات

توصیه هایی برای کلاسداری بهتر

یکی از مهمترین دغدغه های معلمان و مربیان و کسانی که با امور آموزشی و تربیتی سرو کار دارند، این مساله است که چگونه می توان به نحو موفقیت آمیزی کلاس را مدیریت کرد که بیشترین استفاده را برای متربی و یا متعلم داشته باشد. نویسنده در این نوشتار از تجربیات موفق کلاسداری عده ای از مربیان و معلمان با تجربه، اموری را انتخاب کرده و آنها را برای موفقیت بیشتر در امر کلاسداری به معلمان و مربیان، توصیه و پیشنهاد می کند. برخی از این توصیه ها عبارتند از : 1-معنویت: چرا که موثرترین مربی در روح و جان کودکان و نوجوانان با معنویت ترین آنها است. 2-محبوبیت: که اولین شرط تاثیر گذاری استاد نزد کودکان و نوجوانان است. 3- آمادگی روحی : انتقال پیامهای تربیتی به کودکان و نوجوانان و جوانان نیازمند انرژی و روحیه بالایی است.4-کیفیت آموزش : هر چه که مطالب را بهتر و با روش های یادگیری بهتری انتقال دهد بیشتر بر شاگردان تاثیر می گذارد. 4-اخلاق : رفتار عملی استاد برای کودکان و نوجوانان و جوانان الگوی عملی به حساب می آید.. بقیه این توصیه ها با تفصیل بیشتری در اصل مقاله موجود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس