بانک مقالات

تشویق و نقش آن در پیشرفت دانش آموزان

عزت الله سام آرام

نویسنده در این مقاله، نیاز به تشویق و پاداش را غریزه ای در وجود انسان در نظر می گیرد که باید ارضاء شود. تشویق و پاداش، بخصوص از طرف کسانی که مورد احترام کودک هستند به کودک حس رضایت باطن می دهند. یکی از مهمترین چیزهایی که والدین باید لحاظ کنند این است که به فعالیت های کودکان التفات داشته و آنها را تشویق کنند و سعی کنند آنها را به گونه ای بار بیاورند که خودشان به خودشان پاداش بدهند و این باعث می شود کودکان، زمانی که وارد اجتماع می شوند به دنبال تایید دیگران نباشند. افرادی که حس توجه طلبی آنها ارضاء نشده است مدام به دنبال تایید دیگران هستند و زمانی که متوجه می شوند افراد جامعه به افکار و احساسات آنها بی توجه است، احساس عدم کفایت و احساس تنهایی می کنند. نویسنده در ادامه، به معرفی مهارت هایی در جهت تشویق و ترغیب فرزندان و دانش آموزان پرداخته و در پایان به ذکر تاثیرات مثبتی که در اثر تشویق و تایید حاصل می شوند، پرداخته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس