بانک مقالات

تاثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان

وحید یوسفی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها بر باورها و رفتارهای دینی دانشجویان است. بدون تردید، دانشگاه از ارکان اصلی نهاد آموزش و پرورش جامعه به شمار می رود به گونه ای که بخش قابل توجهی از تغییرات و دگرگونی های اجتماعی از این مرکز نشات می گیرند. دانشگاهیان به دلیل احراز موقعیت های خاص اجتماعی، از مقبولیت خوبی برخوردارند و می توانند نقش الگویی را ایفا کنند. بنابراین، تربیت آنان به معنای صحیح کلمه برای جامعه، حائز اهمیت است. نوبیسنده در این مقاله با روشی پیمایشی هم به توصیف و هم به تبیین وضعیت جامعه آماری می پردازد و جامعه آماری در این پژوهش، دانشجویان دوره روزانه دانشگاه تهران از میان مذکر و مونث و از رشته ها و سطوح مختلف آن می باشد. به طور کلی نتایج نشان می دهد که :

1-نگرش دینی دانشجویان در حد مطلوب(یعنی قوی و مثبت) است.

2-از میان اجزای نگرش دینی، بعد عاطفی، بعد آمادگی رفتاری، بعد انگیزشی و بعد شناختی به ترتیب بالاترین نمره ها را به خود اختصاص داده اند.

3-دانشجویانی که دروس معارف اسلامی 1و2 را گذرانده اند، نسبت به آنان که این دروس را نگذرانده اند، از نگرش دینی مطلوب تری برخوردار می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس