بانک مقالات

بررسی رابطه استفاده از اینترنت، برنامه های شبکه های ماهواره ای و هویت دینی

آرمان حیدری، عباس رمضانی باصری

هویت دینی به دلیل اهمیت ماهوی و محتوایی اش در جامعه ایران، یکی از مهمترین ابعاد هویتی است که نقش تعیین کننده ای در هویت یابی افراد جامعه ایفا می کند و در تعامل با شرایط اجتماعی و طی مراحل مختلف چرخه زندگی تنوع می پذیرد. در جامعه امروز ایران، با هویت ها و نه یک هویت واحد روبه رو هستیم. هویت هایی که هر زمان و با توجه به زمینه فرهنگی-اجتماعی و دیگر عوامل تاثیر گذار، بعدی از آن مورد تاکید قرار می گیرد. در این میان، دین، یکی از عناصر هویتی انکار ناپذیر در جامعه ماست که در پرتو جهانی شدن و افزایش چشمگیر رسانه های ارتباطی فرا سرزمینی، توجه به آن و یا به عبارتی، توجه به هویت دینی اهمیت زیادی پیدا کرده است. به همین خاطر نویسندگان در مقاله حاضر به بررسی این مساله تحت عنوان رابطه استفاده از اینترنت و برنامه های شبکه های ماهواره ای با هویت دینی دانش آموزان پرداخته اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس