بانک مقالات

بررسی تحلیلی مفهوم تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی

محمد داودی

تزکیه یکی از مفاهیم کلیدی تعلیم و تربیت اسلامی است. نویسنده در این مقاله، به بررسی و تحلیل مفهوم تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی متفکران مسلمان پرداخته است. پرسش اصلی تحقیق این است که تزکیه در آثار اخلاقی و فلسفی در چه مواردی و در هر یک از این موارد در چه معنایی به کار رفته و عناصر معنایی آن کدام است؟ نویسنده معتقد است که اصطلاح تزکیه در آثار بسیاری از قدماء به کار رفته شده است اما بخاطر این که تعریف دقیقی از آن ارائه نکرده اند، منشا برخی اشتباهات شده است. و لذا در این مقاله به تعریف دقیق این واژه در کاربردهای مختلف آن می پردازد. هستۀ اصلی معنایی تزکیه، زدودن رذایل است و کسب فضایل لازمۀ آن و نه جزئی از معنای آن است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس