سبک تربیت

حد و مرز آزادی در کودک

مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی

پرسش: گفته می‌شود که باید کودک را در حوزه فعالیت خود آزاد گذاشت. حد و مرز آزادی تا چه مقدار باید باشد؟ در این بین دایره مراقبت‌های والدین تا چه میزان باشد؟

پاسخ: ازادی لازم است اما برای کودک، آزاد گذاشتن باید به‌صورت ظاهری باشد و در عین حال، تحت نظر باشد نه اینکه به حال خودش رها شود. بچه باید  فکر کند که آزاد است (یعنی برای انتخاب هایش اختیار داشته باشد و احساس اجبار نکند) تا منافق و دورو نشود اما حواستان به او باشد. آزاد گذاشتن صوری است چون اگر رها شود، ممکن است به عادت زشتی مبتلا شود که گرفتنش از آن عادت سخت باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.