بانک مقالات

نقش و عملکرد مسجد در تربیت

عبدالرضا ضرابی

مسجد در فرهنگ و تمدن اسلامی، صرفا یک پایگاه عبادی نیست بلکه از صدر اسلام تا به امروز پایگاهی در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، اجتماعی و سیاسی بوده و هنوز به شمار می رود. نویسنده به بررسی اهمیت نقش مسجد در تریبت پرداخته و معتقد است که ابعاد تربیتی مسجد به گونه ای با ابعاد عبادی آن مرتبط است زیرا عبادت، پرورش دهنده روح و روان آدمی است البته این از آثار مسجد در بعد فردی است. مسجد همچنین با ایجاد آشنایی و پیوند میان نخبگان و صالحان جامعه بستری مناسب برای پرورش و تربیت اجتماعی افراد، فراهم می آورد. از جمله کارکردهای تربیتی مساجد این است که، مساجد در محله های مختلف، به جذب کودکان و نوجوانان پرداخته و بهترین بستر برای پرورش و تربیت دینی و اجتماعی کودکان به شمار می رود. بعد از خانواده و مدرسه، مسجد می تواند مهمترین و بهترین محیط برای تربیت کودکان و نوجوانان باشد. نویسنده در این مقاله بطور مفصل به بررسی نقش مساجد در تربیت افراد می پردازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.