بانک مقالات

آزادی و یادگیری؛ لزوم انتخاب

غلامعلی سرمد

این مقاله، بحث از اهداف تعلیم و تربیت در جوامع گوناگون، بایدها و نبایدهای آن است. نویسنده معتقد است، به جای این که، به تعلیم و تربیت افرادی به عنوان ابزار و کالاهایی که اهداف مادی و منافع گروهی را تامین می کنند، اهتمام شود. باید یک فضا و محیطی در مراکز آموزشی و آکادمیک وجود داشته باشد که جوانان و دانش آموزان بتوانند آزادانه به انتخاب فعالیت ها وموضوعات علمی و مشاغلی که به آن علاقه دارند، بپردازند. اگر تعلیم و تربیت در راستای نیازها و تخیلات و استعدادها و علاقه ی افراد نباشد بر روند یادگیری آنها تاثیر می گذارد و جلوی خلاقیت آنها را می گیرد. نویسنده در این مقاله، به بررسی پیامدهای این دو هدف از تعلیم و تربیت پرداخته است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.