بانک مقالات

شاخص های تربیت دینی از نگاه قرآن

علی ذو علم

نویسنده در این مقاله، به معرفی و بررسی مهمترین مسائل در آسیب شناسی تربیت دینی می پردازد و معتقد است، در محیط های آموزشی ما، تربیت دینی در ردیف و هم عرض تربیت بدنی، تربیت اجتماعی و تربیت علمی تلقی می شود و این رویکرد به طور خود به خود عرصه های اصلاح و تقویت تربیت دینی را در حد کتابهای درسی و تعلیمات دینی و برنامه های اوقات فراغت و مراسم و مناسک عبادی محدود می کند. مساله ای که مطرح می شود این است که دربستر نظام آموزشی جدای از دین و ساختاری که بر اساس نگرش فلسفی غیر دینی طراحی شده است آیا تربیت دینی دانش آموزان ممکن است و آیا می تواند سیر صعودی داشته باشد؟

نویسنده، 11 آسیب را در مسالۀ تربیت دینی در محیط های آموزشی ذکر کرده و به بررسی آنها پرداخته است و در پایان با استفاده از آیات و تعالیم قرآن، راهکارهایی برای برون رفت از این آسیب ها ارائه می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس