بانک مقالات

سخت گیری های والدین و افسردگی کودکان و نوجوانان

محمدرضا افضل نیا

در این مقاله، نویسنده به ارتباط و بحث از استلزام بین سخت گیری های والدین و بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان پرداخته است. او معتقد است که “افسردگی” یک حالتی و یک بحران روحی است که محصول افکار مزاحم موجود در ذهن است. افراد افسرده را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد. 1-افرادی که به افسردگی “وابسته” مبتلا بوده و درگیر احساساتی مانند احساس تنهایی هستند و در تلاش مداوم برای مورد حمایت واقع شدن می باشند. 2-خود آزار : این افراد در اثر وجود احساس هایی نظیر؛ بی ارزشی، حقارت، خود سرزنشی و خود انتقادی شدید، به این نوع از افسردگی مبتلا می شوند. این احساسات، از کمال گرایی وسواس گونه ناشی می شوند. والدین در محیط خانواده و مربیان و معلمان در محیط مدرسه، با اعمال و تحمیل معیارهای سرسخت گیرانه و کنترل ها و نظارت های شدید بر فعالیتهای کودکان و نوجوانان و همچنین تحمیل تکالیف فراتر از طاقت و داشتن انتظارات بیش از حد از آنان، به ایجاد و رشد حس کمال گرایی در آنها کمک می کنند. و این خود، موجب بروز افسردگی شدید می شود. نویسنده در این مقاله به تفصیل این مساله را تشریح کرده است و شما را به مطالعۀ آن دعوت می کنیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس