بانک مقالات

مخاطب شناسی تربیتی

زهرا زمانی

یکی از شاخه های مهم روانشناسی، روانشناسی تربیتی است که نقش و کارکرد عمده آن، به کار بستن قواعد و یافته های مختلف روان شناختی در فرایند تعلیم و تربیت است و از محورهای اساسی آن، بحث از ویژگی های مربی و متربی است. یکی از چیزهایی که در امر تعلیم و تربیت مهم تلقی می شود، آگاهی داشتن از خصوصیات و ویژگی های مختلف متربی است. این نوع آگاهی یافتن بر خصوصیات متربی، تحت عنوان “مخاطب شناسی” در این مقاله به بحث گذاشته شده است. مخاطب شناسی کمک می کند تا بر اساس نگرشها، علایق و خواسته ها و تفاوتهای متربیان، تعلیم و تربیت صورت پذیرد و موجب می شود که فرایند تعلیم و تربیت سریع تر و بهتر به هدف برسد. نویسنده در این مقاله به معرفی برخی از قلمروهایی که مخاطب شناسی در آن رخ می دهد، پرداخته و همچنین برخی از روشهای مخاطب شناسی را مطرح کرده و به تفصیل دربارۀ آن بحث کرده و سخن گفته است.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس