بانک مقالات

روان شناسی و آسیب شناسی اینترنت

محمد صادق شجاعی

فناوری اینترنت، یکی از مصنوعات بشری در عصر جدید است که در سال 1983 برای اولین بار، وارد زندگی انسانی شده و به تدریج و با سرعت روز افزون، به یکی از مهمترین پدیده ها و ابزارهای زندگی بشری مبدل گردیده است. اینترنت با توجه به کارکردهای پیچیده ای که دارد، نمی توان یک تعریف واضح و روشنی برای آن ارائه کرد ولی بطور کلی گفته می شود که اینترنت، به سان مخزن و منبعی از اطلاعات است که در آن اطلاعات خوب و بد، زشت و زیبا و در زمینه های گوناگون و متنوع، وجود دارد.

نویسنده در این مقاله پس از گزارشی تاریخی از نحوه چگونگی شکل گیری اینترنت و رواج آن، به بیان جنبه های روان شناختی و پیامدهای مثبت و منفی آن بر سلامت و رفتار انسان پرداخته است. روانشناسی اینترنت، به بحث از فرایندهای ارتباطی، رفتار و حالتهای روانی افراد در هنگام استفاده از اینترنت می پردازد. نویسنده معتقد است که رسانه های گروهی و اینترنت، چونان تیغ دو دم هستند که هم می توانند کارکردهای مثبت و هم می توانند دارای کارکردهای منفی باشند. او در ادامه به معرفی برخی از این کارکردهای مثبت و منفی می پردازد. برخی از کارکردهای مثبت : 1-توسعه اقتصادی 2-رشد فرهنگی 3-همگرایی اجتماعی هستند و برخی کارکردهای منفی عبارتند از : 1-سلطه فرهنگی 2-افسردگی و انزوای اجتماعی 3-انحرافات اخلاقی 4-اعتیاد به اینترنت 5-دور ماندن از فضای عالم واقعی و…نویسنده در این مقاله به تفصیل و با ذکر جزئیات، درباره هرکدام از این موارد بحث کرده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس