بازی دان

ماست خوری

? روش بازی:
این بازی به چند روش می‌تواند برگزار شود که دو روش آن را ذکر می کنیم:
حداقل 2 نفر از شرکت کنندگان دعوت شوند و چشمان آنها بسته شود. جلوی هرکدام از آنان یک کاسه ماست بر روی میز گذاشته شود. سپس شرکت کنندگان باید بدون استفاده از دست ماست داخل کاسه را بخورند و فردی که زودتر از بقیه ماست را تمام کند برنده است.

حداقل 4 نفر از شرکت کنندگان دعوت می‌شوند و چشمان همه آنها بسته می‌شود و دو به دو روبروی هم می‌نشینند. در وسط هر دونفر یک کاسه ماست به همراه قاشق روی میز قرار داده می‌شود. شرکت کنندگانِ یک طرف باید با قاشق ماست را در دهان شرکت کننده‌ی روبروی خود قرار دهند. گروهی که زودتر ماست را تمام کند برنده است.
باید توجه داشت این بازی ممکن است موجب کثیف شدن اطراف گردد.

? ویژگی های بازی:
#گروهی

? محل اجرا:
#فضای_باز
#حسینیه_و_سالن
#خانه_ویلایی
#خانه_آپارتمانی
#کلاس

? حداقل زمان مورد نیاز: 10 دقیقه
? حداقل فضای مورد نیاز: به میزان نشستن یا ایستادن افراد
? وسایل مورد نیاز: کاسه ماست به تعداد شرکت کنندگان
? تعداد بازیکنان: حداقل 2 نفر

? گروه سنی بازیکنان:
#کودکان
#نوجوانان

? جنسیت بازیکنان:
#پسر
#دختر

@bazidan

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.