بانک مقالات

برنامه درسی تربیت شهروندی، اولویتی پنهان برای نظام آموزش و پرورش ایران

کورش فتحی واجارگاه

یکی از مهمترین مسائلی که در بحث تعلیم و تربیت در مجامع علمی بین المللی دارای جایگاه بسیار مهمی است، مقولۀ “تربیت شهروندی” است. در تربیت شهروندی، هدف آن است که سازمانهای تعلیم و تربیتی مانند آموزش و پرورش، شهروندی را برای جامعه تربیت کنند که موثر،فعال،مسئولیت پذیر،دارای استقلال رای،مراعی قوانین و اصول اخلاقی باشد. محیط خانواده، یکی از بسترهای مهم برای تربیت شهروندی افراد به شمار می رود و از جمله مهمترین این محیط ها، مدرسه با نظام آموزش مدرسه ای است. مدرسه به دو صورت به این امر مبادرت می کند.1- در قالب برناهه های درسی. 2-فوق برنامه خارج از مدرسه.این مورد اخیر خودش به دو صورت است.1-فعالیتهای مناسب با تربیت شهروندی مانند گردش،بازدیدهای علمی و غیره 2-برنامه درسی پنهان. در کنار برنامه های درسی صریح. مانند: تاثیر پذیرفتن از رفتارهای دیگران و نگرش آنان.

نویسنده این مقاله معتقد است که، تربیت شهروندی امروزه، یکی از مهمترین مسائل در بحث تعلیم و تربیت است اما متاسفانه در نظام آموزش و پرورش کشور ایران، جدی گرفته نشده است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس