بانک مقالات

تاملی در تعریف و مفهوم تربیت

نویسنده : سید مهدی میرهادی

User Rating: 5 ( 1 votes)

در مباحث مربوط به “تربیت”، انسان موضوع و متعلق تربیت واقع می شود و این به خاطر ویژه گی ها و کمالاتی است که در نهاد انسان موجود است که می بایست به فعلیت رسیده و تقویت شود. در بیان این مطلب، مرحوم خواجه نصیر می گوید: «هر موجودی را کمالی است و کمال بعضی موجودات، در فطرت، مقارن با وجود افتاده است و کمال بعضی از موجودات از وجود متاخر افتاده و هر چه کمال او از وجودش متاخر بود هر آینه او را حرکتی بود از نقصان به کمال» انسان موجودی است که کمالش متاخر از وجود است یعنی بعد از اینکه متولد شد در مسیر زندگی به کمالاتش دست می یابد. و مسیری را که در طی آن، انسان از نقصان به کمال می رسد، تمهیداتی دارد که “تربیت” به آن می پردازد. مقاله حاضر به بحث از تعیین حدود مفهوم “تربیت” پرداخته است. نویسنده در این مقاله، به چند دسته از تعارف مختلف در باب این مفهوم اشاره می کند و در پایان به تعریف مفهوم تربیت از نگاه مذهب می پردازد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.