بانک مقالات

چالشها و فرصت های پیش روی تربیت دینی در عصر جهانی شدن

نویسندگان: مهرداد احمدی فر، علیرضا صادق زاده قمصری

در مقاله حاضر، نویسنده، به معرفی برخی چالشهای پیش روی تربیت دینی و امکان تبدیل کردن آنها به فرصت، پرداخته است. بنا به یک تعریف، “جهانی شدن” فرآیندی اجتماعی است که در آن، قید و بندهای جغرافیایی، فرهنگی و مذهبی که بر روابط انسانها سایه افکنده است، از بین می روند و یا کم رنگ می شوند. این فرایند، یک امر چند بعدی است که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مذهب را در بر می گیرد و با تحقق آن، مرزهای ملی از بین می روند و یا کم رنگ می شوند.

فرآیند جهانی شدن، بواسطۀ ابزارهای تکنولوژیکی و ارتباطات و رسانه ها در عصر مدرن، شکل می گیرد و از مهمترین چالشهای آن، گسترش و رواج تکثر گرایی دینی و فرهنگی و از طرفی، هجمه به هویت دینی است. و از این جهت یکی از چالشها و موانع برای تربیت براساس تعالیم دینی به حساب می آید.

برای کاربرانی که فاقد خود آگاهی و بنیه فکری قابل توجهی هستند، جهانی شدن بواسطۀ ارتباطات گسترده و انفجار اطلاعات، می تواند هویت زدا و شکل دهندۀ یک هویت جدیدی در تخالف با هویت دینی باشد. یکی از راههای مواجهه با این معضل، ایجاد خودآگاهی در افراد و تقویت بنیه فکری آنها است. ممانعت از نفوذ این فرآیند همگانی(جهانی شدن) غیر ممکن است. لذا می بایست، این فرایند را به یک فرصت در جهت تحقق تربیت دینی تبدیل کرد.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس