تربیت در تشکل

باید‌‌های یک مجموعه تربیتی نسبت به متربیان، مربیان، تشکیلات و محتوای ارائه شده

ویژگی های یک تشکل تربیتی کامل

پیش تر درباره اهمیت روش، برنامه و قالب های ارائه گفتیم و نکاتی را درباره آنها بیان کردیم (اینجا). در این یادداشت بعضی دیگر از خصوصیات مجموعه تربیتی ایده‌ال را در چهار حوزه محتوا، تشکیلات، متربیان و مربیان مرور می کنیم:

الف) نسبت به محتوای ارائه شده

ـ محتوا باید متناسب با مخاطب باشد. درنظر گرفتن ویژگی‌های مخاطب و نیازهای او بسیار اهمیت دارد.

ـ مستند و برگرفته از منابع اصیل باشد.

ـ  محتوا باید نو، جدید، مشخص و در راستای اهداف باشد.

ب) نسبت به متربیان

ـ در حوزه متربیان داشتن یک سیستم جذب مشخص با رویکرد تربیتی بسیار ضروری است.

ـ داشتن برنامه مشخص جهت همراه کردن والدین در امر تربیت

ـ جذب مخاطب خاص و نخبه‌پروری: ظرفیت ما محدود است و ناچاریم دست روی نیروهای اثرگذار بگذاریم.

ـ گستره پوشش متربیان به لحاظ جنسیت، رده ها و مقاطع

ـ تداوم حداکثری حضور متربی در مجموعه (با ابزارهای حضوری و غیرحضوری) البته با این قید که تربیت گلخانه‌ای نباشد و از خانواده و اجتماع دوری نکند.

ـ تفکیک سنی مخاطبان در مجموعه

ج) نسبت به مربیان

ـ مجموعه باید یک چهارچوب و سیستم مشخص برای جذب مربی داشته باشد.

ـ سیستمی برای توانمندسازی و ارتقاء مستمر علمی و مهارتی مربیان وجود داشته باشد.

ـ تداوم حضور مربی در کنار متربی

ـ ساز و کار نظارت بر مربیان (نیاز به آدم فکری و محوری و یا اتاق فکر)

د) حوزه تشکیلات

ـ داشتن نظام ارزشیابی تربیتی

ـ داشتن چشم اندازی برای توسعه فعالیت و سیستمی برای تحقق آن

ـ مسجد محوری در تمام برنامه‌ها

ـ اشراف یک تیم یا فرد متخصص بر مجموعه فعالیت‌های تربیتی

ـ فعالیت‌های اجرایی در راستای اهداف تربیتی (تبلیغات، منبر، هیئت و … هم با توجه به نگاه تربیتی باشد.)

ـ مسئولین اجرایی هم باید فهم تربیتی داشته باشند.(مسئول تدارکات هم باید فهم تربیتی داشته باشد.)

ـ تعامل سازنده مجموعه با هم‌یاران تربیتی (والدین، مدرسه، کاسب‌های محل، مسجدهای دیگر و …)

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس