بازی دانمربیانوالدین

روپرت (رابط)

بازی گروهی هیجان انگیز

? روش بازی:

مطابق شکل زمین بازی را می کشیم. (شکل فوق، زمین بازی برای ۳ الی ۵ نفر در هر تیم است و اگر تعداد افراد تیم ها بیشتر باشد باید مطابق شکل زمین بازی را به سمت پایین بزرگ تر کرد و به تعداد مربع ها و خط های عرضی اضافه کرد.) به قید قرعه یکی از گروه‌ها بیرون ایستاده و مهاجم می شود و اعضای گروه دیگر داخل زمین و در خط های باریک که با رنگ زرد مشخص کرده ایم قرار می گیرند. (هر عدد نشان دهنده ی محل یک مدافع است.)

هر کدام از اعضای گروه مدافع (شماره های ۲ تا ۵) تنها می‌توانند در میان دو خط عرضی به چپ و راست حرکت کنند. اما سرگروه (شماره ۱) در خط طولی می‌ایستد و اجازه دارد وارد خطوط عرضی هم بشود.

با دست دادن دو سرگروه بازی شروع می‌شود و اعضای گروه مهاجم باید تلاش کنند وارد محدوده بازی شده و از طرف دیگر خارج شوند. اعضای مدافع هم باید تلاش کنند با دست به آنها بزنند. در صورتی که دست یک مدافع به هر یک از مهاجمین بخورد، آن مهاجم از بازی بیرون می‌رود. اگر یک مهاجم به سلامت از زمین خارج شد گروه پیروز است و یک امتیاز می گیرند. اگر هم مدافعین توانستند همه ی مهاجمین را بزنند، یک امتیاز به نفع آن ها ثبت می شود. پس از پایان یک دور، جای مدافعین و مهاجمین عوض می شود و بازی ادامه پیدا می کند.

قوانین:
۱- مدافعین حق ندارند از محدوده ی خطوط باریک خارج شوند و اگر پای یک مدافع از زمین بازی بیرون برود یا به مربع های بزرگ ورود کند، از بازی بیرون می رود.
۲- در یک مستطیلِ کوچکِ خطوط مدافعین، تنها یک مدافع قرار می گیرد و اگر همزمان دو مدافع داخل یک مستطیل قرار بگیرند فرد اضافه از بازی بیرون می رود. به همین دلیل سرگروه در بسیاری از مواقع، اجازه ی ورود به خطوط عرضی را ندارد.
۳- در صورتیکه تعداد مدافعین از ابتدا کمتر از محل های مشخص شده باشد، به صلاحدید سرگروه در بعضی خطوط عرضی فقط یک مدافع قرار می گیرد و تمام آن خط را پوشش می دهد.
۴- در صورتیکه در حین بازی یک مدافع از بازی خارج شود، مدافع کناری تمام آن خط عرضی را پوشش می دهد.
۵- هنگامیکه یک مهاجم وارد زمین بازی شد باید بازی را به انتها برساند و اگر به محل شروع بازگردد یا از دو طرف زمین خارج شود بازنده است.

پیشنهادها:
۱- مربع های بزرگ حداقل ۲ متر ضلع داشته باشند که مدافعین به راحتی نتوانند مهاجمین را بزنند.
۲- پهنای خطوط مدافعین بین ۳۰ تا ۳۵ سانتی متر باشد. پهنای بیشتر موجب می شود مدافعین احساس امنیت کنند و نگران خروج پاهایشان نباشند.
۳- برای سخت تر شدن بازی، می توان شرط پیروزی مهاجمین را خروج از زمین و سپس برگشت به نقطه ی شروع گذاشت.

? ویژگی های بازی:
#گروهی
#سختی_بالا
#جذابیت_بالا

? محل اجرا:
#فضای_باز

? حداقل زمان مورد نیاز:
۳۰ دقیقه

? حداقل فضای مورد نیاز:
۷۰ متر مربع

? تعداد بازیکنان:
حداقل ۳ نفر برای هر تیم

? گروه سنی بازیکنان:
#نوجوانان
#بزرگسالان

? جنسیت بازیکنان:
#پسر

@bazidun

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید

بستن
بستن
قالب وردپرس