بازی دانمربیانوالدین

آبراهه

بازی انتقال آب

? روش بازی:

به اعضای هر تيم تعدادی لوله و يک پارچ آب داده می‌شود. آن ها بايد تلاش کنند مسيری را توسط لوله‌ها از نقطه ی آغاز تا نقطه ی پايان ايجاد کنند و سپس آب پارچ را در مسير جاری سازند. مسيری که ايجاد می‌کنند بايد به نحوی باشد که بيشترين آب را منتقل نمايد. اين بازی توسط گروه «تکان» وابسته به گروه دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران طراحی و اجرا شده است.

قوانين:
۱- معيار امتيازدهی ميزان آبی است که به انتهای مسير می‌رسد.
۲- شرکت کنندگان بايد از تمامی لوله‌ها استفاده نمايند.

پيشنهادها:
۱- طول و تعداد لوله‌ها به گونه‌ای باشد که مسير کمی پيچ و تاب داشته باشد.
۲- بسيار مناسب است که قسمتی از مسير را پله ها تشکیل دهند.
۳- برای تهيه ی لوله‌ها کافی است چند متر لوله ی انتقال آب و فاضلاب (پليکا) را تهيه و چند برش طولی و عرضی بزنيد.
۴- مي‌توان برخی از نقاط لوله‌ها را سوراخ کرد.
۵- می توان امکانات را به اندازه ی یک تیم تهیه کرد و تیم ها نوبت به نوبت بازی کنند.

? ویژگی های بازی:
#گروهی
#سختی_بالا
#جذابیت_بالا

? محل اجرا:
#فضای_باز

? حداقل زمان مورد نیاز:
۵ دقیقه برای هر تیم

? حداقل فضای مورد نیاز:
فضای باز (اگر پله وجود داشته باشد هیجان بازی بیشتر می شود.)

? وسایل مورد نیاز:
حداقل ۴ متر لوله پلیکا
سطل یا پارچ آب

? تعداد بازیکنان:
حداقل ۴ نفر برای هر تیم

? گروه سنی بازیکنان:
#نوجوانان
#بزرگسالان

? جنسیت بازیکنان:
#دختر
#پسر

? منبع:
#کتاب_بازیهای_تیم_ساز

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس