تربیت در تشکل

فواید فعالیت تشکیلاتی

بعد از بررسی ضرورت فعالیت تشکیلاتی در تربیت، می‌توان به بررسی فواید آن از زاویه‌های دیگر اشاره کرد:

۱ ـ تربیت در قالب تشکیلات از هدف رفتن انرژی‌ها جلوگیری کرده، سرعت را زیاد می‌کند و هم‌افزایی بین نیروها به وجود می‌آورد.

۲ ـ تربیت در تشکیلات از دقت بیشتری برخوردار است

اگر جمعی در مورد موضوعی مشورت کرده و سپس تصمیم بگیرند می‌توان گفت که تصمیم آن‌ها دقیق‌تر و مناسب‌تر است تا اینکه یک فرد به تنهایی در مورد مسئله‌ تربیتی تصمیم می‌گیرد.

۳ ـ تشکیلات، تربیت را به واقعیت نزدیک‌تر می‌سازد

انسان موجودی اجتماعی است و با افراد مختلفی در اجتماع برخورد می‌کند. تربیت یک فرد نیز اگر در اجتماعی کوچک و برخورد با افراد بیشتری اتفاق بیفتد، می‌توان گفت که تربیت به شیوه‌ای واقعی‌تر اتفاق افتاده است.

۴ ـ تشکیلاتی شدن، امر تربیت را جذاب‌تر می‌کند

ارتباط داشتن با یک فرد یا مرتبط بودن با چند نفر، کدام‌یک ممکن است جذابیت بیشتری برای متربیان در پی داشته باشد؟ قطعا اگر یک فرد به تنهایی شروع به فعالیت کند، تنها او با افراد در ارتباط است و اگر متربی‌ از او خوشش نیاید و یا سبک برخوردی او را نپسندد، از او جدا می‌شود.

۵  ـ تربیت در قالب تشکیلات باعث رشدِ بیشتر فکریِ مسئولین و مربیان می‌شود

اگر تربیت به صورت تشکیلاتی اتفاق بیفتد، قطعا نظرات مختلف باید در جلسات تصمیم‌گیری بیان شده و نقد و بررسی شوند و این امر، به رشد فکری مسئول و مربی کمک شایانی خواهد کرد.

۶ ـ تربیت با تشکیلات جریان‌سازی می‌کند

اگر قرار است برای رشد فرهنگ عمومی قدمی برداریم، با فعالیت‌های فردی و تکی این اتفاق نمی‌افتد، بلکه باید یک جریان فرهنگی ایجاد شود. در این جریان‌سازی نیاز به ایجاد تشکل‌های هم‌سو و هم‌نگاه در امر فرهنگ احساس می‌شود.

حرف پایانی

در پایان باید گفت، گرچه تربیت امری فردی است و در واقع تربیت فردی بهترین نوع تربیت است، چرا که انسان‌ها دارای خصوصیاتی متفاوت از هم بوده و نیز از مشکلات و موانع مختلفی برخوردارند، اما همین تربیت فردی اگر در جمع‌های تشکیلاتی اتفاق بیفتد، از نتایج بهتری برخوردار خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس