تربیت در تشکل

تعیین اصول و سیاست‌های سازمانی در مجموعه تربیتی

سیاست‌ها و اصولی که به بدنه و شیوه مدیریت مجموعه مربوط می‌شوند، سیاست‌های سازمانی نام دارند. برخی از این سیاست‌ها را مرور می‌کنیم:

الف ـ مسجد‌محوری

انجام فعالیت‌ها با محوریت مسجد یکی از اصولی است که در حد امکان باید در مجموعه‌های تربیتی اتفاق بیفتد. از دیرباز مسجد پایگاه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مجامع اسلامی بوده و اثرات مستقیم و غیر مستقیمِ بی بدیلی در تربیت و جهت‌گیری مسلمانان ایفا کرده است.

مسجد محوری در مجموعه‌های تربیتی ممکن است بنابر اقتضائات و شرایط خاص هر مجموعه‌ای متفاوت باشد. استقرار مرکز مجموعه در مسجد و در دست گرفتن فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را می‌توان بهترین شکل حضور مجموعه در مسجد قلمداد کرد.

ب ـ درون‌زایی مجموعه

درون‌زایی به معنای تأمین حداکثری نیروهای انسانی مورد نیاز از تربیت یافتگان خودِ مجموعه است. نیروهایی که تحت تربیت مجموعه بوده‌اند، درک بهتری از اتفاقات درون مجموعه دارند.

ج ـ مربی‌محوری

مسئولیت تربیت و ارتباط با نیروها در سازمان مجموعه باید بر عهده‌ فرد مشخصی قرار بگیرد. در سیستم مجموعه‌ تربیتی اگر هر فردی بخواهد اقدام مستقیم تربیتی در رابطه با متربیان داشته باشد، متربی دچار چندگانگی و هرج و مرج تربیتی خواهد شد. در سیستم مربی‌محور، فرد مربی به طور مشخص مسئول ارتباط‌گیری و تربیت متربیان است و افراد دیگر در صورت احساس ضرورت نظرات خود را به مربی اطلاع داده و با واسطه مربی اثرگذاری تربیتی داشته باشند.

دـ سرمایه‌گذاری بر روی استعدادهای برتر

سرمایه‌گذاری خاص بر این استعدادها در کنار افراد دیگر باید به عنوان یکی از اصول سازمانی مجموعه مدنظر مدیران و مربیان قرار بگیرد. سرمایه‌گذاری بر این استعدادها در مسیر درون‌زایی تشکیلات یکی از راهکارهای مهم است.

ه‍ ـ هماهنگی با تشکیلات همسو

معمولا مجموعه‌های تربیتی از امکانات و تجهیزات محدودی برخورداراند که ممکن است برگزاری برخی فعالیت‌ها را تحت تأثیر قرار بدهد. هماهنگی با تشکیلات همسو و استفاده از امکانات یکدیگر می‌تواند کمکی در بهینه‌سازی فعالیت‌ها باشد.

حرف پایانی

مجموعه تربیتی برای حرکت در مسیر تربیت علاوه بر ترسیم اهداف، نیازمند تعیین اصول و سیاست‌های سازمانی است. این اصول و سیاست‌ها به‌عنوان خط مشی کلی راهنمای خطوط حرکتی مدیران و معاونان مجموعه است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بستن
قالب وردپرس